Promosyonun ürünlerinin çok çeşitli çeşitli amaçlarından söz edilir. Bunlardan önemli olan gruplandırma şekli, promosyonun hitap ettiği gruplara(kişilere) yöneliktir.

üreticiden son tüketiciye kadarki tüm aşamalar ürünün pazarlama ve satış hareketini hızlandırmayı ve satışı arttırmayı amaçlar.

Bu pazarlama şekli hiçbir zaman promosyonun hedefsel iletişim amaçları olmadığı anlamına da gelmez. Kabul etmek gerekir ki promosyon, özellikleri ve faydaları açısından daha çok satışın ve hareketin arttırılmasına yöneliktir.

Peki Promosyon Ürünleri Ne işe Yarar?

1- Satışın gücünü ve hareketliliğini desteklemek
2- Ürünün pazarlamasında sektördeki aracı kuruluşların ürünü benimsemesi ve desteklerinin sağlanması
3- Son tüketicilerde ürünün bilinirliliği sayesinde satışının arttırılması

Burada dikkatlice incelenecek olursa promosyonun genel amaçları arasında daha çok satışa ve marka bilincine yönelik olduğu açıkça görünmektedir.

Hemen Arayın